dijous, 13 de novembre del 2008

Víctor Català en vídeo

1-Data i lloc del naixement?
11 de setembre de 1869 a l’escala.

2- A més d’escriure quines altres aficions té?
Pintar, dibuixar i esculpir.

3- En què s’inspira?
S'inspira en les persones i els paisatges de l'Alt Empordà i L'Escala.

4- Per què tria el pseudònim de Víctor Català?
Perque a aquella época no estava ben vist que les dones fosin escriptores, i per això es va agafar un psudònim.

5- En quin any es publica Dramas Rurals?
Al 1902.

6- Característiques de la obra.
Tragedies i personatges conflictius.

7- Any en què es publica Solitud?
Al1905.

8- Quants capítols té la novel·la?
18 Capítols.

9- Descriu els personatges de Solitud.
Mila:
Ermitana.
Gaietà: Pastor.
Maties: Marit: representa les forces del mal.
Ànima: Dolent. També de les forces del mal.


10- Que representen cadascun d’ells?
Maties i l’Anima: Són dolents, reporesenten les forces del mal.
Gaietà i la Mila: Són "els bons".

11- Període de temps d’acció de la novel·la.
Entre la primavera i la tardor.

12- Breu argument.
El tema de la novel·la gira al voltant del conflicte interior entre una dona que és troba enmig d'un entorn físic i social difícil. Però ella lluitarà amb totes les seves les forces per supera-lo i finalment rebutjar al matrimoni i acapta la solitud.